نام كليپ : خانه شیر
تاریخ : 26 خرداد 89
حجم فایل : 17.9 mb
زمان کلیپ : 9:29
توضیحات  
این فیلم اولین محصول واحد فیلم و مونتاژ امور فکری و فرهنگی حرم مطهر حضرت اباالفضل (عليه السلام)می باشد . این فیلم در برگیرنده جزئیاتی از ساخت و نصب ضریح فعلی حرم حضرت عباس(عليه السلام) می باشد.
  بارگذاری   تعداد بازدیدها : 465
دعاى وداع هئيت اهالى بحرين تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ حجم فایل : 7.1 MB تعداد بازدیدها : 8556
اين فيلم دربرگيرنده دعاى پايانى مراسم عزادارى هيئت اهالى بحرين در صحن مطهر قمر بنى هاشم حضرت اباالفضل العباس عليه است. تصوير برداران: عصام الموسوى , سامر العذاري تدوين: بشير التاجر
هيئت اهالى بحرين -7 تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ حجم فایل : 58.1 MB تعداد بازدیدها : 2661
اين فيلم دربرگيرنده بخش چهارم عزادراي هيئت اهالى بحرين در اربعين حسيني در شهر كربلاء معلا در روز 19 صفر سال 1432 هجري قمري مي باشد . تصوير برداران: عصام الموسوى , سامر العذاري تدوين: بشير التاجر
هيئت اهالى بحرين -6 تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ حجم فایل : 57.4 MB تعداد بازدیدها : 2553
اين فيلم دربرگيرنده بخش سوم عزادراي هيئت اهالى بحرين در اربعين حسيني در شهر كربلاء معلا در روز 19 صفر سال 1432 هجري قمري مي باشد . تصوير برداران: عصام الموسوى , سامر العذاري تدوين: بشير التاجر
هيئت اهالى بحرين -5 تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ حجم فایل : 57.9 MB تعداد بازدیدها : 766
اين فيلم دربرگيرنده بخش دوم عزادراي هيئت اهالى بحرين در اربعين حسيني در شهر كربلاء معلا در روز 19 صفر سال 1432 هجري قمري مي باشد . تصوير برداران: عصام الموسوى , سامر العذاري تدوين: بشير التاجر
هيئت اهالى بحرين -4 تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ حجم فایل : 57.8 MB تعداد بازدیدها : 746
اين فيلم دربرگيرنده بخش اول عزادراي هيئت اهالى بحرين در اربعين حسيني در شهر كربلاء معلا در روز 19 صفر سال 1432 هجري قمري مي باشد . تصوير برداران: عصام الموسوى , سامر العذاري تدوين: بشير التاجر
هيئت اهالى بحرين -3 تاریخ: ۱0 ارديبهشت ۱۳۹۰ حجم فایل : 49.2 MB تعداد بازدیدها : 675
اين فيلم دربرگيرنده بخش سوم عزادراي هيئت اهالى بحرين در اربعين حسيني در شهر كربلاء معلا مي باشد . تصوير برداران: عصام الموسوى , سامر العذاري تدوين: بشير التاجر
هيئت اهالى بحرين - 2 تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ حجم فایل : 49.5 MB تعداد بازدیدها : 729
اين فيلم دربرگيرنده بخش دوم عزادراي هيئت اهالى بحرين در اربعين حسيني در شهر كربلاء معلا مي باشد . تصوير برداران: عصام الموسوى , سامر العذاري تدوين: بشير التاجر
هيئت اهالى بحرين - 1 تاریخ: ۱0 ارديبهشت ۱۳۹۰ حجم فایل : 49.1 MB تعداد بازدیدها : 485
اين فيلم دربرگيرنده بخش اول عزادراي هيئت اهالى بحرين در اربعين حسيني در شهر كربلاء معلا مي باشد . تصوير برداران: عصام الموسوى , سامر العذاري تدوين: بشير التاجر
حماسه اربعين حسيني تاریخ: 27دیماه 1389 حجم فایل : 39.79 M تعداد بازدیدها : 1796
حماسه حضور مليونى ملت سلحشور عراق در اربعين حسيني كه از تمامي نقاط عراق مسير منتهي به كربلاى معلا را با پاى پياده طى نمودند تصوير: واحد سيار كانال ماهواره اى كربلا karbala satellite channel
مراسم عزادارى دانشجويان تاریخ: 27دیماه 1389 حجم فایل : 39.79 M تعداد بازدیدها : 657
دسته هاى عزادارى دانشجويان دانشگاهاى 15 استان عراق در روز پنج شنبه 9 محرم الحرام سال 1389 ، در صحن حرم حضرت اباالفضل العباس عليه السلام تصوير برداران: سيد عصام موسوي - وسام العذاري مونتاج : بشير التاجر
عزاداري نهم محرم 1389 ج/4 تاریخ: 27دیماه 1389 حجم فایل : 52.88 M تعداد بازدیدها : 1053
بخش چهارم مراسم عزاداري دسته جات و هيئتهاى مذهبى شهر كربلاء در روز پنجشنبة 9 محرم الحرام 89 و در صحن حرم حضرت اباالفضل العباس عليه السلام تصوير برداران: سيد عصام موسوي - وسام العذاري مونتاج : بشير التاجر
عزاداري نهم محرم 1389 ج/3 تاریخ: 27دیماه 1389 حجم فایل : 38.78 M تعداد بازدیدها : 1200
بخش سوم مراسم عزاداري دسته جات و هيئتهاى مذهبى شهر كربلاء در روز پنجشنبة 9 محرم الحرام 89 و در صحن حرم حضرت اباالفضل العباس عليه السلام تصوير برداران: سيد عصام موسوي - وسام العذاري مونتاج : بشير التاجر
عزاداري نهم محرم 1389 ج/2 تاریخ: 27دیماه 1389 حجم فایل : 69.37 M تعداد بازدیدها : 557
بخش دوم مراسم عزاداري دسته جات و هيئتهاى مذهبى شهر كربلاء در روز پنجشنبة 9 محرم الحرام 89 و در صحن حرم حضرت اباالفضل العباس عليه السلام تصوير برداران: سيد عصام موسوي - وسام العذاري مونتاج : بشير التاجر
عزاداري نهم محرم 1389 ج/1 تاریخ: 27دیماه 1389 حجم فایل : 56.28 M تعداد بازدیدها : 759
بخش اول مراسم عزاداري دسته جات و هيئتهاى مذهبى شهر كربلاء در روز پنجشنبة 9 محرم الحرام 89 و در صحن حرم حضرت اباالفضل العباس عليه السلام تصوير برداران: سيد عصام موسوي - وسام العذاري مونتاج : بشير التاجر
عزاداري هشتم محرم 1389 ج/3 تاریخ: 26دیماه 1389 حجم فایل : 66.39 M تعداد بازدیدها : 726
بخش سوم مراسم عزاداري دسته جات و هيئتهاى مذهبى شهر كربلاء در روز چهارشنبة 8 محرم الحرام 89 و در صحن حرم حضرت اباالفضل العباس عليه السلام تصوير برداران: سيد عصام موسوي - وسام العذاري مونتاج : بشير التاجر
عزاداري هشتم محرم 1389 ج/2 تاریخ: 26دیماه 1389 حجم فایل : 73.53 M تعداد بازدیدها : 367
بخش دوم مراسم عزاداري دسته جات و هيئتهاى مذهبى شهر كربلاء در روز چهارشنبة 8 محرم الحرام 89 و در صحن حرم حضرت اباالفضل العباس عليه السلام تصوير برداران: سيد عصام موسوي - وسام العذاري مونتاج : بشير التاجر
عزاداري هشتم محرم 1389 ج/1 تاریخ: 26دیماه 1389 حجم فایل : 66.47 M تعداد بازدیدها : 1561
بخش اول مراسم عزاداري دسته جات و هيئتهاى مذهبى شهر كربلاء در روز چهارشنبة 8 محرم الحرام 89 و در صحن حرم حضرت اباالفضل العباس عليه السلام تصوير برداران: سيد عصام موسوي - وسام العذاري مونتاج : بشير التاجر
عزاداري هفتم محرم 1389 ج/3 تاریخ: 4/1/2011 حجم فایل : 46.73 M تعداد بازدیدها : 480
بخش سوم مراسم عزاداري دسته جات و هيئتهاى مذهبى شهر كربلاء در روز سه شنبة 7 محرم الحرام 89 و در صحن حرم حضرت اباالفضل العباس عليه السلام تصوير برداران: سيد عصام موسوي - وسام العذاري مونتاج : بشير التاجر
عزاداري هفتم محرم 1389 ج/1 تاریخ: 25دیماه 1389 حجم فایل : 43.53 M تعداد بازدیدها : 878
بخش اول مراسم عزاداري دسته جات و هيئتهاى مذهبى شهر كربلاء در روز سه شنبة 7 محرم الحرام 89 و در صحن حرم حضرت اباالفضل العباس عليه السلام تصوير برداران: سيد عصام موسوي - وسام العذاري مونتاج : بشير التاجر
عزاداري هفتم محرم 1389 ج/1 تاریخ: 24 دیماه 1389 حجم فایل : 43.53 M تعداد بازدیدها : 1026
بخش اول مراسم عزاداري دسته جات و هيئتهاى مذهبى شهر كربلاء در روز سه شنبة 7 محرم الحرام 89 و در صحن حرم حضرت اباالفضل العباس عليه السلام تصوير برداران: سيد عصام موسوي - وسام العذاري مونتاج : بشير التاجر
صفحه اول   1 2 3   صفحه آخر